01 2

การจัดส่งสินค้า / อัตราขนส่งสินค้า

ทันทีที่ซื้อสินค้าที่ 3KHomeBase คุณสามารถติดต่อขอใช้บริการ Home Delivery ได้ทันทีตามอัตรามาตรฐาน

พื้นที่การจัดส่ง เงื่อนไขการจัดส่ง ค่าขนส่งสินค้า
0 – 50 กิโลเมตร ยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับสินค้าปกติ ราคาตามป้าย จัดส่งฟรี
ยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 10,000 บาท, สินค้าราคาพิเศษ(ตัวเขียว ราคาแดง), สินค้าขอส่วนลดพิเศษ 300 บาท/รอบการขนส่ง
51- 100 กิโลเมตร ทุกยอดการสั้งซื้อ 300 บาท + คิดเพิ่มกิโลเมตรละ 25 บาท
101- 150 กิโลเมตร ทุกยอดการสั่งซื้อ 1,500 บาท/เที่ยว/รถกระบะ, 3,000 บาท/เที่ยว/6 ล้อ
151-200 กิโลเมตร ทุกยอดการสั่งซื้อ 2,000 บาท/เที่ยว/รถกระบะ, 4,000 บาท/เที่ยว/รถ 6 ล้อ
201-250 กิโลเมตร ทุกยอดการสั่งซื้อ 4,000 บาท/เที่ยว/รถกระบะ, 8,000 บาท/เที่ยว/รถ 6 ล้อ
เงือนใขในการจัดส่งสินค้า
  • พื้นที่การจัดส่งไม่คลอมคลุมเกาะต่างๆ
  • อัตราค่าขนส่งดังกล่าวไม่สามารถใช้กับสินค้าราคาพิเศษ สินค้าโปรโมชั่น สินค้าที่รับราคาส่วนลดเพิ่มจากราคาป้าย
  • อัตราค่าขนส่งดังกล่าวเป็นราคาต่อเที่ยว หากมีการขนส่งมากกว่า 1 เที่ยว ต้องคิดเพิ่มในอัตราตามจำนวนเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
  • อัตราค่าขนส่งดังกล่าว ไม่รวมบริการยกขึ้นชั้น 2 *หากมีการยกขึ้นชั้นบน เริ่มตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป ทางบริษัทมีค่าบริการเพิ่ม (ค่าแรง 1,000 บาท/ชั้น/รอบการขนส่ง)