เงื่อนไขเปลี่ยนคืนสินค้า

banner เปลี่ยนคืนสินค้า 01 1

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

 1. กรณีเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้ารายการเดิมที่มีปัญหาสาเหตุจากผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 2. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน – คืนสินค้า กรณีสินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
 3. สินค้าต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านหน้าร้าน เท่านั้น
 4. สินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย, บุบสลาย จากการกระทำของลูกค้า และไม่ผ่านการใช้งาน, ไม่ตัดป้ายตราสินค้า, ป้ายราคาออก และต้องบรรจุในหีบห่อ, สภาพสมบูรณ์พร้อมใบรับประกัน, คู่มือ, อุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
 5. ค่าบริการการขนส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถคืนได้
 6. การเปลี่ยน – คืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ และผู้ผลิตก่อนทุกกรณี คำตัดสินของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้าที่ลูกค้าสะดวกพร้อมนัดวันรับสินค้าใหม่ทันที

ช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้า

  ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกครั้ง โทร.074-209-000 กด 0 ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยแจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลา 15 วันหลังรับสินค้า เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีสินค้าพร้อมส่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งภายใน 7-14 วันทำการ หากไม่มีสินค้าจะแจ้งเปลี่ยนสินค้าทดแทนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

สามารถดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ 2 ช่องทางดังนี้

 1. Customer service ร้านบุญถาวร 3KHomeBase สาขาคลองหวะ และ 3KHomeBase ตลาดกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และของแต่งสวน สาขาถนนเลี่ยงเมือง(สายเอเชีย)
 2. โดยรถขนส่ง 3KHomeBase กรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Customer service
  โทร 074-209-000 กด 0 ทุกวัน เวลา 9.00 – 18.00 น.

ประเภทสินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน/คืน

 1. สินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
 2. กลุ่มสินค้า Pre-Order, สินค้าสั่งผลิต, สินค้าสั่งพิเศษ, สินค้าโปรโมชั่น, สินค้าClearance Sale, สินค้าราคาพิเศษ และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
 3. สินค้าประเภทคิ้ว, จมูกบันได, กาวซีเมนต์, ยาแนว, ถ่านไฟฉาย, หลอดไฟ, ฟิวส์, สินค้าประเภทเครื่องมือ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเป็นเงินสด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า