Reward Gard

 

ซื้อ 10 บาท = 1 แต้ม

เงื่อนไข  :  

1.  เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

2.  เมื่อซื้อสินค้าหมวด [s] หรือสินค้าราคาพิเศษ จะไม่ได้รับแต้มสะสมหรือสิทธิ์แลกของรางวัล

3.  บริษัทใช้เวลา 30 วัน ในการจัดส่งสินค้าและรับของรางวัลหลังจากลูกค้าแจ้งความจำนงแลกรับของรางวัล