Floor Tile
TT-Park Avenue Basalto (Matte)

ความเรียบง่ายที่ไร้กาลเวลา กับกระเบื้องสีพื้นที่สะท้อนความเรียบง่ายและชัดเจน ที่พร้อมขับจุดเด่นของวัตถุตกแต่งให้สะดุดตา ด้วยเฉดสีอมตะที่เข้ากับทุกโทนในการตกแต่ง เนื้อกระเบื้องแบบ Homogeneous แข็งแกร่งเป็นเนื้อเดียวตลอดทั้งแผ่น ไม่หวั่นผิวแตกร่อนด้วยเนื้อในสีเดียวกับผิวคุ้มค่าและสวยงามเหนือกว่าการทำ สี มีให้เลือกทั้งแบบผิวด้านและเงาที่ให้แสงและเงาสะท้อนแตกต่างตามรสนิยม ทำความสะอาดง่าย ไม่มีคราบฝังแน่น ไม่เป็นเชื้อรา ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็วด้วยช่างกระเบื้องทั่วไป ควบคุมงบประมาณได้ง่าย คงทนถาวรนับสิบปี

อ่านต่อ ...
TT-Park Avenue Moka (Matte)

ความเรียบง่ายที่ไร้กาลเวลา กับกระเบื้องสีพื้นที่สะท้อนความเรียบง่ายและชัดเจน ที่พร้อมขับจุดเด่นของวัตถุตกแต่งให้สะดุดตา ด้วยเฉดสีอมตะที่เข้ากับทุกโทนในการตกแต่ง เนื้อกระเบื้องแบบ Homogeneous แข็งแกร่งเป็นเนื้อเดียวตลอดทั้งแผ่น ไม่หวั่นผิวแตกร่อนด้วยเนื้อในสีเดียวกับผิวคุ้มค่าและสวยงามเหนือกว่าการทำ สี มีให้เลือกทั้งแบบผิวด้านและเงาที่ให้แสงและเงาสะท้อนแตกต่างตามรสนิยม ทำความสะอาดง่าย ไม่มีคราบฝังแน่น ไม่เป็นเชื้อรา ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็วด้วยช่างกระเบื้องทั่วไป ควบคุมงบประมาณได้ง่าย คงทนถาวรนับสิบปี

อ่านต่อ ...
TT-Park Avenue Avorio (Matte)

ความเรียบง่ายที่ไร้กาลเวลา กับกระเบื้องสีพื้นที่สะท้อนความเรียบง่ายและชัดเจน ที่พร้อมขับจุดเด่นของวัตถุตกแต่งให้สะดุดตา ด้วยเฉดสีอมตะที่เข้ากับทุกโทนในการตกแต่ง เนื้อกระเบื้องแบบ Homogeneous แข็งแกร่งเป็นเนื้อเดียวตลอดทั้งแผ่น ไม่หวั่นผิวแตกร่อนด้วยเนื้อในสีเดียวกับผิวคุ้มค่าและสวยงามเหนือกว่าการทำ สี มีให้เลือกทั้งแบบผิวด้านและเงาที่ให้แสงและเงาสะท้อนแตกต่างตามรสนิยม ทำความสะอาดง่าย ไม่มีคราบฝังแน่น ไม่เป็นเชื้อรา ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็วด้วยช่างกระเบื้องทั่วไป ควบคุมงบประมาณได้ง่าย คงทนถาวรนับสิบปี

อ่านต่อ ...
TT-Park Avenue Bianco (Matte)

ความเรียบง่ายที่ไร้กาลเวลา กับกระเบื้องสีพื้นที่สะท้อนความเรียบง่ายและชัดเจน ที่พร้อมขับจุดเด่นของวัตถุตกแต่งให้สะดุดตา ด้วยเฉดสีอมตะที่เข้ากับทุกโทนในการตกแต่ง เนื้อกระเบื้องแบบ Homogeneous แข็งแกร่งเป็นเนื้อเดียวตลอดทั้งแผ่น ไม่หวั่นผิวแตกร่อนด้วยเนื้อในสีเดียวกับผิวคุ้มค่าและสวยงามเหนือกว่าการทำ สี มีให้เลือกทั้งแบบผิวด้านและเงาที่ให้แสงและเงาสะท้อนแตกต่างตามรสนิยม ทำความสะอาดง่าย ไม่มีคราบฝังแน่น ไม่เป็นเชื้อรา ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็วด้วยช่างกระเบื้องทั่วไป ควบคุมงบประมาณได้ง่าย คงทนถาวรนับสิบปี

อ่านต่อ ...
TT-Park Avenue Argento (Matte)

ความเรียบง่ายที่ไร้กาลเวลา กับกระเบื้องสีพื้นที่สะท้อนความเรียบง่ายและชัดเจน ที่พร้อมขับจุดเด่นของวัตถุตกแต่งให้สะดุดตา ด้วยเฉดสีอมตะที่เข้ากับทุกโทนในการตกแต่ง เนื้อกระเบื้องแบบ Homogeneous แข็งแกร่งเป็นเนื้อเดียวตลอดทั้งแผ่น ไม่หวั่นผิวแตกร่อนด้วยเนื้อในสีเดียวกับผิวคุ้มค่าและสวยงามเหนือกว่าการทำ สี มีให้เลือกทั้งแบบผิวด้านและเงาที่ให้แสงและเงาสะท้อนแตกต่างตามรสนิยม ทำความสะอาดง่าย ไม่มีคราบฝังแน่น ไม่เป็นเชื้อรา ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็วด้วยช่างกระเบื้องทั่วไป ควบคุมงบประมาณได้ง่าย คงทนถาวรนับสิบปี

อ่านต่อ ...