WDC Tiles
WDC-Telar Crema
อ่านต่อ ...
WDC-Laster White
อ่านต่อ ...
WDC-Cementum Brown GCM03

ด้วยกระแสแห่ง Minimalism ที่พบได้ทุกแห่งไม่ว่าจะบ้านหรือที่ทำงาน ยืนยันได้ถึงความนิยมแนว Loft อัน เกิดจากความต้องการในการใช้งานในช่วงแห่งความยากลำบากอย่างสงคราม สัจจะแห่งวัสดุที่ไร้การตกแต่ง ความทนทานแห่งวัสดุที่ถูกกาลเวลาทดสอบวันแล้ววันเล่า สื่อสารถึงแก่นแท้ของการใช้วัสดุไม่ว่าจะเป็น ซีเมนต์ ไม้ จนถึง โลหะเปลือยไร้การทำสี สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจในการใช้งานอย่างแท้จริง ผิว ปูนเปลือยที่ความโดดเด่นด้วยผิวสัมผัสที่ใกล้เคียงปูนเปลือยจริง โดดเด่นมากขึ้นด้วย Random Design ที่แตกต่างกันในแต่ละแผ่น จนทำให้คุณลืมไปเลยว่าเป็นกระเบื้องไม่ใช่ปูนด้วยข้อดีมากมาย ทำความสะอาดง่ายกว่าปูนเปลือย อัตราการดูดซึมน้ำต่ำเพียง 0.05% ไม่เป็นเชื้อรา ติดตั้งเร็วกว่าปูนเปลือย ควบคุมงบประมาณได้ง่ายกว่าปูนเปลือย ไม่มีการแก้ลายเพราะเป็นลายสำเร็จจากโรงงาน

อ่านต่อ ...
WDC-Cementum Beige GCM02

ด้วยกระแสแห่ง Minimalism ที่พบได้ทุกแห่งไม่ว่าจะบ้านหรือที่ทำงาน ยืนยันได้ถึงความนิยมแนว Loft อัน เกิดจากความต้องการในการใช้งานในช่วงแห่งความยากลำบากอย่างสงคราม สัจจะแห่งวัสดุที่ไร้การตกแต่ง ความทนทานแห่งวัสดุที่ถูกกาลเวลาทดสอบวันแล้ววันเล่า สื่อสารถึงแก่นแท้ของการใช้วัสดุไม่ว่าจะเป็น ซีเมนต์ ไม้ จนถึง โลหะเปลือยไร้การทำสี สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจในแก่นแท้แห่งวัสดุและการใช้งานอย่างแท้จริง ผิว ปูนเปลือยที่ความโดดเด่นด้วยผิวสัมผัสที่ใกล้เคียงปูนเปลือยจริง โดดเด่นมากขึ้นด้วย Random Design ที่แตกต่างกันในแต่ละแผ่น จนทำให้คุณลืมไปเลยว่าเป็นกระเบื้องไม่ใช่ปูนด้วยข้อดีมากมาย ทำความสะอาดง่ายกว่าปูนเปลือย อัตราการดูดซึมน้ำต่ำเพียง 0.05% ไม่เป็นเชื้อรา ติดตั้งเร็วกว่าปูนเปลือย ควบคุมงบประมาณได้ง่ายกว่าปูนเปลือย ไม่มีการแก้ลายเพราะเป็นลายสำเร็จจากโรงงาน  

อ่านต่อ ...
WDC-Cementum White GCM01

ด้วยกระแสแห่ง Minimalism ที่พบได้ทุกแห่งไม่ว่าจะบ้านหรือที่ทำงาน ยืนยันได้ถึงความนิยมแนว Loft อัน เกิดจากความต้องการในการใช้งานในช่วงแห่งความยากลำบากอย่างสงคราม สัจจะแห่งวัสดุที่ไร้การตกแต่ง ความทนทานแห่งวัสดุที่ถูกกาลเวลาทดสอบวันแล้ววันเล่า สื่อสารถึงแก่นแท้ของการใช้วัสดุไม่ว่าจะเป็น ซีเมนต์ ไม้ จนถึง โลหะเปลือยไร้การทำสี สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจในแก่นแท้แห่งวัสดุและการใช้งานอย่างแท้จริง ผิวปูนเปลือยที่ความโดดเด่นด้วยผิวสัมผัสที่ใกล้เคียงปูนเปลือยจริง โดดเด่นมากขึ้นด้วย Random Design ที่แตกต่างกันในแต่ละแผ่น จนทำให้คุณลืมไปเลยว่าเป็นกระเบื้องไม่ใช่ปูนด้วยข้อดีมากมาย ทำความสะอาดง่ายกว่าปูนเปลือย อัตราการดูดซึมน้ำต่ำเพียง 0.05% ไม่เป็นเชื้อรา ติดตั้งเร็วกว่าปูนเปลือย ควบคุมงบประมาณได้ง่ายกว่าปูนเปลือย ไม่มีการแก้ลายเพราะเป็นลายสำเร็จจากโรงงาน

อ่านต่อ ...