พิธีเปิดบ้านคอนโด และวัสดุตกแต่ง ครั้งที่ 7

เปิดแล้วงานบ้านคอนโด และวัสดุตกแต่ง ครั้งที่ 7 จัดขึ้นในวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธานในพิธี และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข เป็นประธานจัดงาน ซึ่ง 3KHomeBase ได้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในงาน รวมทั้งจัดกิจกรรม DIY เนรมิตกระถางต้นไม้สวยด้วยคัลเลอร์ซีเมนต์ ตราจระเข้และโมเสคแก้ว IMEX ในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 วันละ 2 รอบ เวลา 13.00-14.00 และ 15.00-16.00 น. แล้วพบกันในงานนะครับ